Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Reële executie om de doorschuifregeling van toepassing te laten zijn en aanmerkelijkbelangheffing te voorkomen (FBN 2020/6)

LinkedIn
13-05-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. T.F.H. Reijnen

Bij kortgedingvonnis van 4 oktober 2019 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Midden-Nederland ingegrepen om te voorkomen dat onnodig aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd zou worden door de vrouw die krachtens huwelijksvermogensrecht gerechtigd was tot aanmerkelijkbelangaandelen met een aanzienlijke waarde. De rechter deed dat door tot de huwelijksgemeenschap behorende aandelen die voor de echtgenoten tot een aanmerkelijk belang behoorden onder toepassing van art. 3:300 lid 2 BW partieel te verdelen door haar vonnis in de plaats te stellen van de akte van verdeling. Het doel was de aanmerkelijkbelangaandelen toe te delen aan de man zodat de doorschuifregeling van art. 4.17 Wet IB 2001 van toepassing wordt en de aanmerkelijkbelangclaim wordt doorgeschoven naar de man. Hierdoor is de vrouw geen aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd. De vraag is alleen of de doelstelling ook is gehaald.
Wil de doorschuifregeling van toepassing zijn, dan moet de huwelijksgemeenschap worden verdeeld binnen twee jaar na de ontbinding daarvan. Wat onder verdeling verstaan dient te worden is niet helemaal duidelijk. Nadat de doorschuifregeling is besproken, toetst de auteur de uitspraak van de kortgedingrechter aan de doorschuifregeling. De vraag is: heeft de voorzieningenrechter in casu wel een verdeling tot stand gebracht? Daarvoor lijkt ook nodig dat naast het vonnis ter vervanging van de akte van verdeling van de aandelen, ook (de wijze van vaststellen van) de financiële consequenties van de verdeling vastliggen. Of dat het geval is, kan worden betwijfeld.
Het is daarmee van het grootste belang dat in elke akte van (partiele) verdeling de financiële gevolgen worden vastgelegd. In ieder geval moet worden vastgelegd hoe te komen tot het vaststellen van de omvang van de over-/onderbedeling.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2020/6.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin