Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Verhuurde woningen in de Successiewet 1956 (FBN 2020/16)

LinkedIn
13-05-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. A.J. Janssen

Woningen worden per 2010 in de Successiewet gewaardeerd op de WOZ-waarde. De waarde van verhuurde woningen wordt van die waarde afgeleid via de zogenoemde leegwaarderatio. In dit artikel wordt ingegaan op de hoofdregel van de leegwaarderatio en de werking van de waarderingsregels in enkele bijzondere situaties.
De Wet WOZ waardeert objecten altijd in hun vrije staat. In geval van bijvoorbeeld verhuur of erfpacht, geeft de WOZ-waarde dus een vertekend beeld van de waarde van de verkregen woning. Daarom bevat art. 10a Uitv.besl. SW een aantal regels aan de hand waarvan op forfaitaire wijze de waarde wordt vastgesteld als die woning verhuurd is, en art. 10b Uitv.besl. SW als die woning op erfpachtgrond staat. Deze uitvoeringsregels zijn gebaseerd op art. 21 lid 8 respectievelijk lid 9 SW. Het gaat daarbij om regulier verhuurde woningen waarvoor huurbescherming geldt, tijdelijk verhuurde vakantiehuisjes vallen hier bijvoorbeeld niet onder. Bij verhuurde woningen wordt de waarde in verhuurde staat bepaald aan de hand van een kortingspercentage dat afhankelijk is van de hoogte van de jaarhuur, de zogenaamde leegwaarderatio.
De auteur behandelt vervolgens de volgende bijzondere situaties:

  • woningen zonder afzonderlijke WOZ-waarde
  • gedeeltelijk verhuurde woningen
  • woningen op erfpachtgrond
  • volgorde van diverse onderdelen van de berekening
  • stapeling van forfaits

De waardering van verhuurde woningen in de Successiewet is op gedetailleerde wijze in een forfait vervat. Het forfait gaat soms op een lastig te doorgronden wijze met die details om. Hoewel een forfait een bindende waarde beoogt te bepalen, geldt dat niet in gevallen waarin de waarde in betekende mate afwijkt van de waarde in het economische verkeer. Het is aan belastingplichtige om dat aannemelijk te maken. Een rapportage over de actualisering van alle fiscale forfaits is in de maak.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2020/16.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin