Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Transformatieproblematiek bij een nalatenschap (JBN 2020/1)

LinkedIn
13-05-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. T.H. Sikkema

In hoeverre kan een nalatenschap meerdere keren als zodanig worden verdeeld? Het feitencomplex in een door Rechtbank Limburg op 19 december 2018 behandelde zaak kan vereenvoudigd worden weergegeven als volgt. Een man en een vrouw zijn in september 2013 met elkaar gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Ingevolge deze voorwaarden bestaat tussen de echtgenoten vanaf het tijdstip van de voltrekking van hun huwelijk de toenmalige wettelijke gemeenschap van goederen, behoudens enige uitzonderingen. Van de bedoelde huwelijksgoederengemeenschap is onder meer uitgezonderd het onverdeelde aandeel van de man in lidmaatschapsrechten met betrekking tot bepaalde registergoederen. De betreffende lidmaatschapsrechten behoorden oorspronkelijk tot het vermogen van de vader van de man. Toen de vader van de man in 2011 overleed, liet hij als erfgenamen achter, ieder voor gelijke delen, zijn drie kinderen: de man en zijn twee zusters. Op de erfrechtelijke verkrijging is een uitsluitingsclausule van toepassing. Deze clausule houdt in dat al hetgeen uit de nalatenschap wordt verkregen niet zal vallen in enige huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap die ontstaat of is ontstaan als gevolg van een huwelijk.
De transformatieproblematiek bij gemeenschappen stelt de rechtspraktijk nog regelmatig voor vragen. Tot op duidelijkheid van ons hoogste rechtscollege zal de praktijk in de hier voorliggende problematiek bedacht dienen te zijn op de onzekerheden die deze met zich brengt. Voorkomen is beter dan genezen. Het lijkt verstandig dat betrokkenen bij een verdeling eerst de mogelijkheid verkennen om iedere onverdeeldheid op te heffen. Zo dit niet mogelijk of wenselijk is, dient de verdelingsakte zorgvuldig te worden geredigeerd met het oog op een eventuele wens te komen tot een opvolgende verdeling van tot de nalatenschap behorende goederen. Partijen dienen hierbij gewezen te worden op de mogelijke gevolgen die uit een dergelijke (eerste) verdeling zouden kunnen voortvloeien.
Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2020/1.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin