Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De schenkende langstlevende echtgenoot en de actio pauliana (JBN 2020/7)

LinkedIn
13-05-2020 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. W. Breemhaar

Een recent vonnis van Rechtbank Midden-Nederland van 24 mei 2019 vestigt er weer de aandacht op dat de langstlevende echtgenoot die uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling of de wettelijke verdeling (art. 4:13 BW) niet-opeisbare schulden aan de kinderen van de erflater heeft, niet straffeloos ten nadele van die kinderen schenkingen kan doen. Lang niet altijd kunnen de vorderingen van de kinderen uit een ouderlijke boedelverdeling of de wettelijke verdeling echter slechts als een papieren kwestie worden beschouwd. Het thans te bespreken vonnis vormt daarvan ook een illustratie. Het gaat in de zaak onder meer om de vraag of schenkingen die zijn gedaan door een langstlevende echtgenoot die overbedelingsschulden uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling heeft, als paulianeus zijn aan te merken (art. 3:45 BW).

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2020/7.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin