Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Meerwaardeclausule, derdenbeding en het giftbegrip (FBN 2011/43)

LinkedIn
24-08-2011 | Categorie: Literatuur

Mr. A.J. Janssen

In deze bijdrage gaat de auteur nader in op de uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch van 20 januari 2011, LJN BQ2845. In deze zaak verkoopt moeder in 1997 een perceel grond aan zoon A. De koopsom is gelijk aan de waarde zoals die, met als peildatum een jaar eerder, minnelijk is getaxeerd. Bij de verkoop komen moeder en A een meerwaardeclausule overeen. Deze houdt in dat bij vervreemding binnen vijftien jaar de gerealiseerde meerwaarde wordt gedeeld tussen moeder en haar vier kinderen, onder wie A. Ieder ontvangt bij verkoop in dat tijdvak 20% van de meerwaarde. In 2004 verkoopt A de grond waarde de meerwaardeclausule actief wordt. Hierdoor ontvangen de andere kinderen (B, C en D) ieder ruim € 162.000. De inspecteur legt een aanslag schenkingsrecht op voor een gift van moeder aan B, C en D wegens een derdenbeding. De rechtbank vernietigt de aanslag en het Hof 's-Hertogenbosch bevestigt dit oordeel. De staatssecretaris heeft zich blijkens de intrekking van het cassatieberoep neergelegd bij dit oordeel (7 april 2011, nr. DGB 2011/1369).

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin