Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Ondanks nog niet ingeschreven echtscheidingsbeschikking is echtgenoot toch geen erfgenaam op grond van uitleg van het testament (JBN 2020/14)

LinkedIn
13-05-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Indien een uiterste wilsbeschikking niet eenduidig is, dient deze op grond van art. 4:46 BW uitgelegd te worden. Is de uiterste wil gemaakt onder een onjuiste beweegreden dan is deze krachtens art. 4:43 lid 2 BW vernietigbaar. Ter voorkoming van een uitlegsituatie heeft de wetgever in art. 4:52 BW (een verbijzondering van art. 4:43 lid 2 BW) expliciet bepaald dat het niet de bedoeling van een testateur zal zijn dat zijn eventueel toekomstige ex-echtgenoot van hem kan erven. Hoewel deze bepaling duidelijk is, zijn er natuurlijk altijd situaties die niet precies onder het artikel vallen maar ertegen aan schuren, zoals blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 21 november 2018.
Door art. 4:52 BW hoeft niet meer door uitleg van een testamentaire beschikking bepaald te worden of een ex-echtgenoot verkrijger zal zijn van de overleden voormalige echtgenoot. Het artikel wordt door de rechtbank niet verruimd naar de situatie van een niet volledig voltooide echtscheiding. In die situatie zal door uitleg van de uiterste wilsbeschikking naar de bedoeling van erflater gekeken dienen te worden. Als een erflater toch wil dat ondanks een echtscheiding of gedurende een echtscheidingsprocedure zijn (toekomstige) ex-echtgenoot wel iets verkrijgt uit zijn nalatenschap, dan zal hij dit uitdrukkelijk in zijn uiterste wilsbeschikking moeten bepalen. Indien niet duidelijk in een testament is bepaald of de familie van de ex-echtgenoot ook niet meer van erflater zal verkrijgen, zal door uitleg bepaald dienen te worden wat de erflater bedoeld zal hebben. Om aan uitleg niet te hoeven toekomen is het dus zeer raadzaam dat een erflater de ‘verval bepaling echtgenoot’ zoals hiervoor omschreven, in zijn testament opneemt en deze zo nodig ook uitbreidt tot de familieleden van zijn eventueel toekomstige ex-echtgenoot.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2020/14.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin