Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
22-02-2024 - Uitbreiding Modellen Levenstestamenten
20-02-2024 - HR 16 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:239

De aanvaarding namens personae miserabiles van een making, waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden (WPNR 2019/7263)

LinkedIn
26-02-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. I. Breemhaar en mr. dr. R.E. Brinkman

De nalatenschap die toekomt aan een erfgenaam die wettelijk vertegenwoordigd wordt (de minderjarige of curandus, ook wel ‘personae miserabiles’ genoemd), geldt krachtens art. 4:193 lid 2 eerste zin BW als beneficiair aanvaard, indien de wettelijke vertegenwoordiger de in art. 4:193 lid 1 BW omschreven termijn, die geldt voor het uitoefenen van het keuzerecht van de erfgenaam (beneficiair aanvaarden of verwerpen), (onbenut) heeft laten verlopen.
Op grond van art. 1:345 lid 1 sub c BW behoeft de wettelijk vertegenwoordiger de machtiging van de kantonrechter om een making of gift, waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden, aan te nemen. De rechtsvraag die in dit artikel centraal staat is of vereiste machtiging van art. 1:345 lid 1 sub c BW zich verdraagt met de automatische beneficiaire aanvaarding van art. 4:193 lid 2 eerste zin BW. Hoewel dit op het eerste gezicht niet met elkaar lijkt te rijmen, wordt dat anders als men met de auteurs ervan uitgaat dat het woord making in art. 1:345 lid 1 sub c BW slechts ‘legaat’ en niet ‘erfstelling en legaat’ betekent.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2019/7263.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin