Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Een nieuw Belgisch huwelijksgoederenrecht - stelsels van scheiding van goederen (WPNR 2019/7264)

LinkedIn
26-02-2020 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. R. Barbaix

De Belgische wetgever heeft bij wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake het Belgische huwelijksgoederenrecht hervormd. Hoewel deze Wet Huwelijksvermogensrecht 2018 op het eerste gezicht weinig inhoudelijke vernieuwing heeft gebracht, heeft de wetgever toch een belangrijk signaal gegeven. Enerzijds heeft de wetgever, tegen een bepaalde stroming in de doctrine in, uitdrukkelijk bevestigd dat echtgenoten nog steeds kunnen opteren voor een zuivere scheiding van goederen, zelfs met uitsluiting van de rechterlijke billijkheidscorrectie. De absolute contractvrijheid blijft met andere woorden het uitgangspunt. Anderzijds heeft de wetgever het behoud van deze absolute contractvrijheid wel “gecontroleerd” door de invoering van een duidelijke notariële informatieverplichting. Deze belangrijke informatieverplichting moet ervoor zorgen dat (toekomstige) echtgenoten worden beschermd tegen ‘het wilsgebrek van de liefde’ en alleen volstrekt geïnformeerd voor de (zuivere) scheiding van goederen opteren.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2019/7264.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin