Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Een nieuw Belgisch huwelijksgoederenrecht - gemeenschapsstelsels (WPNR 2019/7264)

LinkedIn
26-02-2020 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. R. Barbaix

De Belgische wetgever heeft bij wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake het Belgische huwelijksgoederenrecht hervormd. De wet is in werking getreden op 1 september 2018, samen met de Erfwet 2017, en is - op enkele nuanceringen en uitzonderingen na - onmiddellijk van toepassing op echtgenoten die op dat ogenblik reeds gehuwd waren. De nieuwe regels inzake het wettelijk stelsel en de conventionele gemeenschapsstelsels hebben niet gezorgd voor een Copernicaanse revolutie, maar eerder voor een zachte evolutie. Het huwelijksvermogensrecht, dat nog dateerde van 1976, was op bepaalde aspecten verouderd en ontoereikend (geworden). De wetgever heeft daar met veel zorg aan verholpen. Het Belgische huwelijksvermogensrecht is klaar voor de volgende 40 jaar.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2019/7264.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin