Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De globale erfovereenkomst naar (nieuw) Belgisch recht (WPNR 2019/7264)

LinkedIn
26-02-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. B. Albrecht, S. Lust en mr. J.L.D.J. Maasland

Op 1 september 2018 is in België het nieuwe erfrecht in werking getreden. Hoewel het hervormde erfrecht nog steeds uitgaat van een verbod op erfovereenkomsten, is met de globale erfovereenkomst, ook wel het familiepact, een belangrijke uitzondering ingevoerd op dit principe. De globale erfovereenkomst is voorbehouden voor ouders en laat hen toe om reeds bij leven de verdeling van hun vermogen vast te leggen, in transparantie met al hun vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn.
Op het Romeinse recht gebaseerde rechtsstelsels huldigen traditioneel het uitgangspunt dat een uiterste wilsbeschikking te allen tijde eenzijdig herroepelijk dient te zijn, als uiting van de ultieme beschikkingsvrijheid van een individu over diens eigendom. Het Belgische recht heeft dit uitgangspunt losgelaten, door - onder strikte totstandkomingsvereisten en mitsdien met waarborgen omkleed - de globale erfovereenkomst te introduceren. Hiermee sluit het Belgische recht op dit punt aan bij het Germaanse recht, dat de contractsvrijheid voorop stelt, ook in het erfrecht.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2019/7264.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin