Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Erfrechtelijk misverstand opgelost: wij leven ongestoord voort (WPNR 2020/7266)

LinkedIn
16-05-2020 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. B.M.E.M. Schols en prof. mr. F.W.J.M. Schols

Onder het huidige recht is ‘ongestoord voortleven’ de maatstaf daar waar het betreft de wettelijke verdeling van art. 4:13 BW en de niet-opeisbaarheidsclausule van art. 4:82 BW. En dat houdt in: niet-opeisbaarheid, geen zekerheidstelling en volledige beschikkingsmacht voor de langstlevende echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel. Sommigen willen evenwel zagen aan de poten van deze zeer comfortabele zetel van de langstlevende. Het is volgens de auteurs een misverstand om een uitspraak van de Hoge Raad van 24 juni 2016 over conservatoir beslag voor niet opeisbare vorderingen uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling onder oud erfrecht zo maar toe te passen op een wettelijke verdeling en de niet-opeisbare legitieme onder het huidige erfrecht. Dat dit inderdaad een misverstand is, blijkt nu ook uit de recente uitspraak van Hof Den Haag van 19 december 2019.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2020/7266.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin