Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het duistere overnamerecht uit art. 1:96 lid 3 BW (WPNR 2020/7269)

LinkedIn
08-06-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. T.F.H. Reijnen

De gemeenschap van goederen zoals die sinds 1 januari 2018 geldt, geeft aanleiding tot de nodige vragen. Zoals de vraag hoe een echtgenoot eigenaar wordt van het goed ten aanzien waarvan hij het overnamerecht van art. 1:96 lid 3 BW uitoefent. Het wetsartikel behelst een overnamerecht voor de andere echtgenoot voor het geval een privé schuldeiser van de ene echtgenoot verhaal zoekt op een goed van de gemeenschap. Als de andere echtgenoot gebruik maakt van zijn overnamerecht tegen betaling van de helft van de waarde van dat goed, behoort het gehele goed vervolgens tot het eigen vermogen van de andere echtgenoot. Ook als die andere echtgenoot het bedrag voor de overname uit geleend geld voldoet. De vraag die zich hierbij aandient, is hoe die andere echtgenoot gerechtigd wordt tot dit goed. De auteur constateert de volgende problemen:

  • in art. 1:99 BW is het afleggen van de overnameverklaring niet opgenomen als grond voor de (partiele) ontbinding van de huwelijksgemeenschap waarna de huwelijksgemeenschap kan worden verdeeld;
  • art. 1:96 lid 3 BW is niet erg helder over de vraag jegens wie de echtgenoot/niet schuldenaar het overnamerecht kan uitoefenen: jegens de schuldeiser of jegens de echtgenoot/schuldenaar?
  • op de verkrijging van onroerend goed door de andere echtgenoot ten gevolge van het uitoefenen van het overnamerecht, zal overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Van een verdeling is immers geen sprake.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2020/7269.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin