Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Onterving bij testament (VFP 2020/35)

LinkedIn
08-06-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.W.J. Ebben

Tegenwoordig komt onterving bij testament in iedere testamentenpraktijk elke week wel een keer voor en gaat het soms om triviale geschillen. Niet slechts kinderen kunnen worden onterfd, maar dat ook echtgenoten daaronder kunnen lijden, hoewel dat slechts sporadisch voor lijkt te komen. De langstlevende echtgenoot kan slechts een beroep doen op de andere wettelijke rechten van afdeling 4.3.2 BW, die een minimum aan bestaanszekerheid beogen te garanderen.
Kinderen hebben een beroep op hun legitieme. Het minimum-erfdeel dat de wetgever kinderen garandeert. Dit staat los van hun behoefte aan levensonderhoud en is slechts gekoppeld aan het vermogen van de erflater ten tijde van diens overlijden en wordt alleen beïnvloed door de giften die de erflater tijdens zijn leven heeft verricht en door een aantal schulden waarvan de wetgever meent dat de legitimaris daaraan (ondanks dat die geen erfgenaam is) toch moet meebetalen. Dat gebeurt door de berekening van de legitimaire massa, waarin de vordering van het kind berekend wordt.
De auteur behandelt in zijn artikel wie legitimarissen zijn en uit welke bouwstenen de legitieme is opgebouwd.

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2020/35.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin