Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Overdracht eigen woning aan kinderen: let op toepassing van art. 10 Successiewet! (Vp-bulletin 2011/9)

LinkedIn
14-09-2011 | Categorie: Literatuur

Mr. A.M. Blok en L. Bergman LLB

Art. 10 Succ.w. beoogt de waarde van een goed waarvan de eigendom is overgedragen onder voorbehoud van een vruchtgebruik, bij overlijden van de vruchtgebruiker alsnog te belasten met erfbelasting. In deze bijdrage lichten de auteurs eerst de achtergrond en werking van deze per 1 januari 2010 gewijzigde fictiebepaling toe. Vervolgens gaan zij in op de vraag of de overdracht van de woning onder voorbehoud van een vruchtgebruik ook na genoemde datum nog een besparing van erfbelasting kan opleveren. Daarna besteden de auteurs aandacht aan de fiscale gevolgen van de gesplitste aankoop en aan de overdracht van de woning, waarna de ouders de woning gaan huren. Bij al deze onderwerpen gaan de auteurs in op het besluit van 6 januari 2011, nr. DGB2010/6643M.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin