Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Dubbele heffing van schenk- en erfbelasting voorkomen? (NTFRB 2020/21)

LinkedIn
09-07-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. C.G. Dijkstra

Indien een schenking binnen 180 dagen voor het overlijden wordt gedaan (art. 12 SW), wordt deze schenking in beginsel als fictieve erfrechtelijke verkrijging in de heffing van erfbelasting betrokken. Er is dan over deze schenking zowel schenk- als erfbelasting verschuldigd en kan verrekening van de over de schenking geheven schenkbelasting plaatsvinden met toepassing van art. 7 lid 2 SW. In zijn arrest van 3 april 2020 geeft de Hoge Raad aan op welke wijze voorkoming van dubbele belastingheffing kan plaatsvinden, namelijk met toepassing van de evenredigheidsmethode. Dit leidt echter wel tot een hogere belastingheffing dan in het geval sprake zou zijn geweest van een gewone schenking, dan wel het bedrag onderdeel zou hebben uitgemaakt van de nalatenschap. De fictiebepaling is zo verworden tot een boete op een slechte overlijdensplanning, die de mens dat doorgaans niet in de hand heeft. Het kan toch niet gezegd worden dat dit een gewenste uitkomst is?

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel NTFRB 2020/21.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin