Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Heeft een verkrijging uit een nalatenschap invloed op een bijstandsuitkering van de verkrijger? (JBN 2020/32)

LinkedIn
09-07-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Niet altijd hebben alle kinderen van erflaters het even goed getroffen in het leven en soms kunnen zij niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Indien het eigen vermogen van het kind niet groter is dan het vrijgestelde vermogen, kan er een bijstandsuitkering worden aangevraagd. Als een kind een bijstandsuitkering ontvangt, dan wordt aan de notaris nogal eens de vraag gesteld wat de gevolgen voor deze kinderen zijn, indien zij vermogen van hun ouders erven. In het artikel wordt eerst een korte uitleg gegeven van de Participatiewet, voor zover van belang voor het beantwoorden van de vraag naar de gevolgen van het ontvangen van een erfenis door een bijstandsgerechtigd kind. Vervolgens komt de vraag aan de orde wanneer een verkrijging uit een nalatenschap voor het kind gevolgen heeft voor de aanspraak op een bijstandsuitkering in de toekomst en of de gemeente ook nog de reeds ontvangen bijstandsuitkering kan terugvorderen.
Aan de hand van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep wordt duidelijk in welke gevallen een terugvorderingsrecht bij de gemeente ontstaat. Indien een kind een bijstandsuitkering ontvangt, zijn er niet veel mogelijkheden om hem een deel van de nalatenschap van de ouders toe te kennen zonder dat dit gevolgen heeft voor de bijstandsuitkering, indien althans door de verkrijging van de erfenis het vermogen van het kind boven het vrijgestelde vermogen uitkomt. Bij een arbeidsbeperking kan een kind een Wajong-uitkering ontvangen, ook naast een bijstandsuitkering. Een verkrijging uit een nalatenschap heeft geen invloed op de Wajong-uitkering.
Zijn er mogelijkheden om een kind toch een deel van de nalatenschap te laten ontvangen, zonder dat daardoor de aanspraak op de bijstandsuitkering wordt beperkt of beëindigd dan wel teruggevorderd? Het instellen van een bewind over de verkrijging uit de nalatenschap kan onder omstandigheden wellicht bijstandsproof zijn. Dit zal echter van de specifieke omstandigheden van het kind in combinatie met de op het bewind van toepassing zijnde bepalingen afhangen. Wordt de verkrijging uit de nalatenschap op grond van een testament later opeisbaar voor het kind, dan blijft het kind gedurende de periode van niet-opeisbaarheid wel een bijstandsuitkering ontvangen, maar kan de gemeente deze terugvorderen nadat de verkrijging uit de nalatenschap feitelijk aan het kind wordt uitgekeerd. Gedurende de niet-opeisbaarheid ontvangt het kind dus een 'leenbijstand'. Op grond van de huidige rechtspraak en literatuur kan de gemeente een bijstandsgerechtigde niet dwingen om een beroep te doen op zijn legitimaire aanspraken, indien deze zijn geschaad.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2020/32.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin