Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Over het terugdraaien van een schenking en het terugkrijgen van de schenkbelasting (FBN 2020/41)

LinkedIn
09-10-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. J.C. van Straaten

Als de bij een schenking betrokken partijen achteraf stellen dat zij hebben gedwaald en dat zij daarom de schenking hebben vernietigd, kunnen zij dan de schenkbelasting zonder meer terugkrijgen? Welke weg dient dan bewandeld te worden? Is de inspecteur gebonden aan de door partijen gestelde dwaling? Hoe is de bewijslastverdeling? De auteur behandelt in zijn artikel het arrest van de Hoge Raad van 10 januari 2020. De (vanzelfsprekende) uitzondering dat voorgewende dwaling niet aan de inspecteur tegenwerpbaar is, kwam reeds in een eerder arrest naar voren; hetzelfde geldt voor de overweging dat de inspecteur geen beroep kan doen op art. 6:228 lid 2 BW (dwaling die als onverschoonbaar is aan te merken geldt alleen tussen de betrokken partijen niet als vernietigingsgrond). De Hoge Raad voegt daar nu nog het volgende aan toe: ‘Het is aan degene die zich op de vernietiging beroept om voldoende aanknopingspunten voor de gestelde dwaling te verschaffen. Het is aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat de vernietiging van de schenkingsovereenkomst slechts is voorgewend.’
De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het Hof ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van zijn arrest. De kans dat belanghebbende dan aan het langste eind zal trekken, wordt bepaald door de mate waarin de inspecteur erin slaagt aannemelijk te maken dat een rechtens relevante dwaling is voorgewend. Wat opviel was dat belanghebbende volgens de inspecteur zelf had aangegeven dat hij, indien hij had geweten van het hogere tarief, de schenking ook zou hebben aangenomen, waarbij hij dan de verschuldigde schenkbelasting zou hebben meegefinancierd bij de aankoop van de woning. Het komt de auteur voor dat, als dit een correcte weergave is van wat belanghebbende heeft aangegeven, op zijn minst twijfelachtig is of wordt voldaan aan de eis van causaal verband tussen dwaling en schenking.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2020/41.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin