Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Pensioen en scheiden vanaf 2022: bewustwording en financiële waakzaamheid (FTV 2020/19)

LinkedIn
02-11-2020 | Categorie: Literatuur

Prof. Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn

Centraal in dit artikel staat het wetsvoorstel ‘Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021’ met beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2022. Hiermee krijgen pensioenuitvoerders, scheidingsprofessionals en scheidende partijen meer voorbereidingstijd om hun werkwijzen en administraties aan te passen en voldoende inzicht te krijgen in de gevolgen van de scheiding voor het pensioen.
Waarom nu deze nieuwe wet naast de bestaande wettelijke regeling die we al hebben om het pensioen te verdelen in geval van scheiding? In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de werking van de nieuwe WPS en waarom waakzaamheid nog steeds geboden is gelet op de financiële implicaties die een scheiding met zich brengt.
Hoewel een van de redenen tot introductie van de WPS het beperkte gebruik van de mogelijkheden in de Wet vps is en de wetgeving vaak nog te onbekend was, met als gevolg ongewenste situaties en risico’s bij het maken van financiële afspraken, lijkt de WPS dezelfde risico’s te lopen ten aanzien van bewustwording en uitvoering. Hoewel een pensioenplan geen verplichting is, pleit de auteur wel voor het gebruik hiervan om scheidende partijen waakzaam te houden en bewustwording te creëren met betrekking tot de toekomstige financiële implicaties van hun scheiding.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2020/19.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin