Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Art. 21 lid 5 SW: wat is de hoogte van de overbedelingsschuld bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot? (FTV 2020/20)

LinkedIn
02-11-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. F.A.M. Schoenmaker

In 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het waarderingsvoorschrift in de Successiewet die geldt voor woningen (art. 21 lid 5 SW) ook geldt voor onderbedelingsvorderingen als de omvang daarvan (mede) afhankelijk is van de waarde van de woning. Om latere discussies over de waarde van de woning te vermijden, is het dan ook aan te raden om de woning in dit soort gevallen te laten taxeren door een deskundige. Thans is in de praktijk de vraag gerezen of deze uitspraak ook gevolgen heeft als de betreffende schuldenaar overlijdt. Het antwoord hierop is van belang als de werkelijke waarde van de woning afwijkt van de WOZ-waarde die volgens art. 21 lid 5 SW moet worden gehanteerd. De auteur behandelt in zijn artikel een aantal argumenten die voor en tegen deze opvatting spreken.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2020/20.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin