Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning: vóóraf belehren, niet spenderen (FBN 2020/49)

LinkedIn
15-12-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. L.E. Welkers en mr. R.D. de Jong

In een besluit van 29 november 2018 is aanvullend beleid gepubliceerd over de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning. Dit beleid heeft veel verduidelijking gebracht over de reikwijdte en toepassingsmogelijkheden daarvan. Maar ook met deze verduidelijkingen blijft de eenmalig verhoogde vrijstelling ten behoeve van de eigen woning een regeling die de notaris bij uitstek de mogelijkheid biedt zijn meerwaarde en deskundigheid kenbaar te maken. Dit blijkt des te meer uit de aanhoudende vraag naar begeleiding bij het vastleggen van deze schenkingen, ondanks dat de schenking waarbij een beroep wordt gedaan op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling niet verplicht bij notariële akte hoeft te worden gedaan. Om het geheugen op te frissen herhalen de auteurs eerst kort de vereisten voor toepassing van de vrijstelling en het beleid dat is opgenomen in het beleidsbesluit van 29 november 2018. Daarna wordt ingegaan op de voor de praktijk leerzame uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 21 april 2020, waarin de begiftigde vóór het ontvangen van de schenking de verbouwingskosten voor de eigen woning al gedeeltelijk had voldaan uit eigen vermogen. Het artikel wordt afgesloten met een verduidelijking met betrekking tot de overgangsregeling.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2020/49.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin