Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Conservatoir beslag voor een niet-opeisbare erfrechtelijke vordering (JBN 2020/48)

LinkedIn
15-12-2020 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. W. Breemhaar

Het Hof Den Haag heeft recentelijk een uitvoerig gemotiveerde beschikking gegeven in een appelgeding, waarin het ging om een verzocht verlof tot het leggen van conservatoir beslag door een kind van de erflaatster op een drietal onroerende zaken van de echtgenoot van de erflaatster voor een niet-opeisbare vordering van het kind op de echtgenoot uit de hoofde van de uiterste wil van de erflaatster.
Men hoede zich voor de gedachte dat erfrechtelijke vorderingen van de kinderen van een erflater jegens diens echtgenoot min of meer een papieren kwestie zijn of, anders gezegd, min of meer realiteitskarakter ontberen. Het was geenszins de bedoeling van de wetgever, zoals ook uit de wetsgeschiedenis blijkt, om van de vorderingen van kinderen uit hoofde van de wettelijke verdeling van afd. 4.3.1. BW inferieure vorderingen te maken.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2020/48.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin