Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer (NTFRB 2020/44)

LinkedIn
15-12-2020 | Categorie: Literatuur

mr. dr. A.E. de Leeuw

Het antwoord op de vraag of het mogelijk is om gedurende een langere periode juridische zeggenschap over en economisch belang bij vermogen van elkaar te scheiden interesseert de auteur al meer dan vijftien jaar, uitmondend in de verdediging van haar proefschrift over dit onderwerp op 1 oktober 2020. Deze bijdrage bevat een samenvatting van enkele aspecten van haar onderzoek.
De scheiding van juridische zeggenschap en economisch belang wordt bekeken vanuit het perspectief van familievermogen, dat in economische zin moet overgaan op de volgende generatie, maar waarbij de wens bestaat bij de overdrager om de zeggenschap hierover in eigen handen te houden, althans te onthouden aan de (potentiële) verkrijger van het vermogen. Het vermogen wordt aldus beschermd tegen handelen van de rechthebbende. In dit verband wordt gekeken naar een aantal rechtsfiguren, te weten (testamentair) bewind, certificering en trusts / als afgezonderd particulier vermogen (APV) kwalificerende entiteiten.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel NTFRB 2020/44.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin