Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Vijf jaar Erfrechtverordening: IPR-erfrecht in de rechtspraak (WPNR 2020/7291)

LinkedIn
15-12-2020 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. dr. P. Vlas en mr. M. Zilinsky

Op 17 augustus 2020 is de Erfrechtverordening (ErfVo) vijf jaar van toepassing. Dit eerste lustrum is voor de auteurs aanleiding de rechtspraak over het IPR-erfrecht van de afgelopen vijf jaar nader te beschouwen. Rechtspraak over de ErfVo is vooralsnog beperkt, maar het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) heeft reeds een aantal prejudiciële beslissingen over de uitleg van de ErfVo gegeven, die in dit artikel ook aan de orde komen.
Rechtspraak over IPR-erfrecht is schaars, omdat de auteurs vermoeden dat de notaris in de meeste gevallen wel in staat is eventuele gerezen geschillen tussen erfgenamen op te lossen. Over de Erfrechtverordening heeft het HvJEU een aantal prejudiciële beslissingen gewezen, meestal op verzoek van rechterlijke autoriteiten van lidstaten waarin het systeem geldt dat de afwikkeling van de nalatenschap plaatsvindt door tussenkomst van een rechter, zoals dat het geval is in Duitsland (zie de arresten Brisch, Mahnkopf en Oberle die zijn gewezen naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Duitse rechter). Het belang van deze beslissingen van het HvJEU is vooralsnog voor de Nederlandse notariële praktijk gering, met uitzondering van het besproken Oberle-arrest. Die uitspraak zorgt ervoor dat de notaris bij het afgeven van een nationale verklaring van erfrecht erop bedacht moet zijn dat geen sprake is van een nalatenschap met internationale elementen, omdat anders de vraag moet worden beantwoord of de notaris wel bevoegd is tot het afgeven van de nationale verklaring van erfrecht. Voor het overige lijkt de praktijk met de ErfVo uit de voeten te kunnen en dat is geruststellend.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2020/7291.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin