Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Derdenwerking in het ipr huwelijksvermogensrecht - een noodzakelijk voorstel tot aanpassing van art. 10:45 BW (WPNR 2020/7292)

LinkedIn
15-12-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. S.H. Heijning

De verordening huwelijksvermogensrecht is van toepassing op huwelijken gesloten op of na 29 januari 2019 en op huwelijken waarvan de echtgenoten op of na die datum een rechtskeuze hebben uitgebracht. De verordening is ook van toepassing op gerechtelijke procedures, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen die op of na die datum zijn begonnen, getekend of gegeven. Voor huwelijken die onder de verordening vallen voldeed de bestaande regeling in Boek 10 BW op een aantal punten niet meer. Dat is het geval voor de regeling van de bescherming van derden in art. 10:46 BW. De regeling hield in dat wanneer zowel de echtgenoten als de derde hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden, de derde te goeder trouw verhaal mocht nemen alsof tussen de echtgenoten naar Nederlands recht een gemeenschap van goederen bestond. Voor echtgenoten die onder de verordening vallen, regelt art. 28 van de verordening de wijze waarop derden worden beschermd.
Echtgenoten kunnen volgens art. 28 van de verordening onder meer het toepasselijke huwelijksvermogensrecht aan derden tegenwerpen, indien zij in die lidstaat zorgen voor registratie in een openbaar register. Registratie in een lidstaat waar de echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben of transacties verrichten, zoals de aankoop van onroerend goed, biedt de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke huwelijksvermogensrecht aan derden tegen te werpen.
In welk register en op welke wijze registratie kan plaatsvinden regelt de verordening niet. Dat wordt overgelaten aan de lidstaten.
De bestaande regel van art. 10:46 BW is anders van inhoud en moest daarom vervallen.
De wetgever is alsnog erachter gekomen dat art. 10:45 BW niet in overeenstemming is met art. 28 van de verordening. De auteur behandelt de bestaande regeling van art. 10:45 BW en gaat daarna in op het voorstel tot wijziging.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2020/7292.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin