Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Fideicommis en erf- en inkomstenbelasting: wie betaalt de rekening? (WPNR 2020/7298)

LinkedIn
15-12-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman en mr. J.M. van Anken

In dit artikel onderzoeken de auteurs of de erfbelasting en inkomstenbelasting die is verschuldigd over of ter zake van de fideicommissaire verkrijging een fideicommissaire schuld is en zo niet, of deze ten laste van de fideicommissaire middelen voldaan mag worden. Zij bespreken daarbij verschillende situaties. Eerst gaan zij in op de situatie dat de bezwaarde erfgenaam is. De auteurs bespreken ook het geval waarin de bezwaarde erfgenaam, naast zijn reguliere - fideicommissaire - verkrijging, aansprakelijk is voor erfbelastingschulden van anderen. Vervolgens stellen zij de toestand aan de orde waarin de bezwaarde niet erfgenaam, maar legataris is. Vervolgens nemen zij met het oog op de inkomstenbelasting het tafereel in ogenschouw waarin de bezwaarde erfgenaam is. Ook wordt een tegengeluid horen van Burgerhart behandeld. Voorts gaan de auteurs in op de vraag of de bezwaarde de verschuldigde belasting, als deze ten laste van het eigen vermogen van de bezwaarde komt, niettemin uit het fideicommissaire vermogen mag voldoen.
De erfbelastingschuld over een geërfde fideicommissaire verkrijging dient uiteindelijk voor rekening van het fideicommissaire vermogen te komen, tenzij de insteller anders bepaalt. Voor inkomstenbelastingschulden ligt dat genuanceerder. Per onderdeel (en per box) dient bekeken te worden of sprake is van een fideicommissaire of eigen schuld van de bezwaarde, waarbij als hoofdregel kan worden aangenomen dat stakings- en vervreemdingsvoordelen (en andere ‘eenmalige’ heffingen ter zake van het fideicommissaire vermogen) als buitengewone last ten laste van het fideicommissaire vermogen komen, terwijl reguliere inkomsten (die over het algemeen samenhangen met het jaarlijkse genot en/of betaald plegen te worden uit de jaarlijkse reguliere inkomsten), als gewone last ten laste van het eigen vermogen van de bezwaarde dienen te komen. De insteller kan in de bepalingen van het fideicommis regelen tot welk vermogen de betreffende belastingschulden behoren en/of bepalen of de bezwaarde de betreffende belastingschulden, voor zover deze ten laste van het eigen vermogen van de bezwaarde zouden komen, uit het fideicommissaire vermogen mag voldoen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2020/7298.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin