Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Bouwstenen voor een betere Successiewet? (WPNR 2020/7298)

LinkedIn
15-12-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst

Op 18 mei jl. heeft de staatssecretaris van Financiën het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit pakket bevat een aantal lijvige stukken waarin ambtenaren 169 beleidsopties (bouwstenen) hebben aangeleverd om het belastingstelsel te verbeteren en te vereenvoudigen. Het Syntheserapport bevat een overzicht van de mogelijke beleidsopties en een lijst met fiches. Deze zijn keurig geschematiseerd opgenomen in een fichebundel. Voor de schenk- en erfbelasting bevatten de fiches 27 tot en met 30, 87 tot en met 96, 152, 153 en 160 een aantal beleidsopties. Een aantal hiervan wordt ook toegelicht in de rapporten ‘Belasten van vermogen’, ‘Vereenvoudiging belastingstelsel’ en ‘Belasten van (inkomen) uit aanmerkelijk belang’. In het rapport ‘Belasten van vermogen’ zijn de fiches 87 tot en met 96 te vinden, die tarieven, vrijstellingen, huwelijksgoederenregime en leefvormen betreffen. Het rapport ‘Vereenvoudiging Belastingstelsel’ bevat fiches 152,153 en 160 (opties voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en definitie familiebegrippen Successiewet). Het rapport ‘Belasten van (inkomen) uit aanmerkelijk belang’ gaat in de fiches 27 tot en met 30 in op maatregelen met betrekking tot de BOR in de Successiewet.
In dit artikel gaat de auteur eerst kort in op de achtergrond en uitgangspunten van de rapporten en vervolgens beschrijft zij de hierboven genoemde fiches. Bij iedere categorie volgen enkele kanttekeningen over de aanbevelingen. Die leiden tot haar uiteindelijke conclusie over het antwoord op de vraag of de aangedragen bouwstenen leiden tot een betere Successiewet.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2020/7298.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin