Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903

Recht is rond. De uitzonderlijk fatale huwelijksreis (WPNR 2020/7304)

LinkedIn
15-12-2020 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. J.W.A. Rheinfeld en prof. mr. B.M.E.M. Schols

In het leven van een jurist komen casus voorbij die zeer bizar zijn en die men achter het bureau onmogelijk zou kunnen bedenken. De inmiddels zeer bekende casus van de fatale huwelijksreis, die leidde tot het arrest Hof Den Haag 12 mei 2020, is er zo een. In dit artikel kraken de auteurs een kritische noot met betrekking tot het erfrechtelijk oordeel van het hof. Vooraf aan het oordeel van het hof besliste Rechtbank Den Haag diametraal anders dan het hoger beroep.
Er komen al snel twee spelregels in beeld die haaks op elkaar staan en hard strijden om het juridisch gelijk, te weten wie zijn op grond van art. 4:10 BW de erfgenamen? Waarbij het versterferfrecht overigens een enigszins afleidende prikkel ondervindt van de commoriëntenregel van art. 4:2 lid 1 BW. Tegenover de technische spelregels van het versterferfrecht, art. 4:10 BW, staat de andere, tweede spelregel, de juridisch-filosofische toverspreuk van art. 6:2 lid 2 BW. Kortom, welke van de twee regels gaat de oplossing brengen? De juridisch-wiskundige techniek of het rechtsgevoel? Geldt het credo ‘recht is recht’ of bestaat er ruimte voor de gedachte ‘recht is rond’? In het eerste geval erft de familie van de langstlevende en in het tweede geval corrigeert de rechter de technische uitkomst op basis van het rechtsgevoel.
Maar wat er ook van het verhaal zij, een dergelijke erfrechtelijke ramp als in de berechte casus zal na goede voorlichting door de notaris in ‘blaadjes, filmpjes en openluchttheaters’ hopelijk in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden. Het betreft immers een eenvoudige testamentaire ingreep. Een ingreep die logischerwijs ook wel 'rampenclausule' wordt genoemd. Voor situaties waarin de ingreep niet heeft plaatsgevonden (én die zeer uitzonderlijk zijn) bestaat hopelijk ruimte voor de corrigerende werking van het rechtsgevoel: recht is immers rond!

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2020/7304.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin