Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De valkuil van artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek (VFP 2021/22)

LinkedIn
10-03-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. E.R. Helder

De tijd ligt ver achter ons dat het huwelijk als de standaard leefsituatie van de Nederlandse bevolking kan worden aangemerkt. De Nederlandse wet- en regelgeving is er meer en meer op ingericht om andere samenlevingsvormen gelijk te behandelen met het huwelijk. Er is echter één wetsartikel dat nog altijd tot een markant verschil leidt tussen wel of niet getrouwd zijn. Dat is art. 1:88 BW. Dat artikel bepaalt dat de toestemming van de echtgenoot is vereist voor het verrichten van de daarin genoemde rechtshandelingen. De auteur bekijkt deze rechtshandelingen nader.
Het toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW weegt zwaar voor de wetgever. Het heeft niets te maken met de gemeenschap van goederen, want het artikel is onverkort van toepassing voor echtgenoten die buiten iedere gemeenschap van goederen zijn gehuwd. En toestemming is geen toetreding: de echtgenoot die toestemming geeft wordt zelf geen contractspartij en wordt zelf niet aansprakelijk voor de nakoming.

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2021/22.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin