Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Het realiseren van een holdingstructuur zonder belasting betalen (VFP 2021/11)

LinkedIn
10-03-2021 | Categorie: Literatuur

Drs. J.H.J. Brauwers

Het komt in de praktijk nog te vaak voor: een ondernemer met slechts één bv. Dit is om meerdere redenen niet in alle situaties de meest ideale structuur. Een holdingstructuur is veelal een betere ondernemingsstructuur.
De vraag is dan vervolgens hoe de ondernemer met een één-bv-structuur over kan naar een holdingstructuur zonder dat dit tot een afrekening van verschillende fiscale claims leidt.
Hiervoor bestaan de volgende fiscale faciliteiten:

  • de gefacilieerde aandelenfusie (art. 3.55 Wet IB 2001);
  • de gefacilieerde bedrijfsfusie (art. 14 Wet VPB 1969 1969);
  • de gefacilieerde juridische splitsing (art. 14a Wet VPB 1969);
  • de fiscale eenheid (art. 15 Wet VPB 1969).

Of een holdingstructuur voor een ondernemer aantrekkelijk is, zal overigens van geval tot geval beoordeeld moeten worden. Ook dient te worden bedacht dat de ene faciliteit met veel meer formaliteiten gepaard gaat dan de ander. Met name de splitsingsfaciliteit vereist de nodige (juridische) formaliteiten. Daar staat tegenover dat sprake is van een overgang onder algemene titel, wat inhoudt dat de overgedragen vermogensbestanddelen niet afzonderlijk hoeven te worden geleverd (zoals bij een bedrijfsfusie). In het algemeen kan gesteld worden dat geen van de mogelijke faciliteiten voor alle situaties de meeste voordelen biedt. De feiten en omstandigheden bepalen welke faciliteit er in een specifieke situatie het beste alternatief is.

Wanneer u een abonnement heeft op VFP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel VFP 2021/11.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin