Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De legitieme portie in relatie tot erfrechtelijke rentes en legaten (FTV 2021/4)

LinkedIn
10-03-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman

Al eerder is aandacht gevraagd voor de erfrechtelijke rente die is verschuldigd over vorderingen van kinderen en de gevolgen daarvan voor de legitieme portie in de nalatenschap van de langstlevende. Dit artikel gaat daar nog iets dieper op in en bespreekt enkele onbesproken kwesties. Eerst worden de belangrijkste gevolgtrekkingen uit eerdere onderzoekingen naar de problematiek voor het voetlicht gebracht. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de diverse renteclausules zoals die in de testamentaire praktijk gebruikt worden. Daarbij komt onder andere de vraag aan de orde of het ‘niet-handelen’ ook een schenking kan zijn en daarmee ook of deze van invloed is op de legitieme portie in de nalatenschap van de langstlevende. Daarna wordt ingegaan op het legaat van vruchtgebruik van de erfrechtelijke vordering, dat de rentevergoeding voor het kind weer teniet zou kunnen doen. En wat als van dat legaat geen gebruik wordt gemaakt? Tevens wordt het afvullegaat behandeld, dat mogelijk ook nog gecombineerd is met een tweetrapslegaat. Wat zijn daarvan de gevolgen? Steeds is daarbij de vraag welke positie de legitimaris heeft in de nalatenschap van de langstlevende.
In de praktijk ziet men dat ouders, die geen (goede) relatie met hun betreffende kind hebben, nog wel eens het beste van twee werelden willen: de keuze om de nalatenschap na het eerste overlijden af te wikkelen zoals het hen fiscaal goed uitkomt, maar ook de rechten van de legitimaris zoveel mogelijk inperken. Bekeken wordt of beide doelen zonder problemen naast elkaar kunnen bestaan.
Het leven van een ouder die een kind wil onterven gaat niet over rozen: bij een conflict tussen meerdere belangen (fiscaal gewenste afwikkeling en beperking verkrijging legitimaris), doet de notaris er verstandig aan met cliënten door te spreken welke risico’s hieraan vastzitten, om later niet het verwijt te krijgen dat de fiscale mogelijkheden roet in het eten hebben gegooid bij het bereiken van het doel om de rechten van de legitimaris te verkleinen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2021/4.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin