Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Proefschrift; drie stellingen: Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer (WPNR 2021/7318)

LinkedIn
15-03-2021 | Categorie: Literatuur

mr. dr. A.E. de Leeuw

De vraag of het mogelijk is om economisch belang en juridische zeggenschap langdurig van elkaar gescheiden te houden, is er een die de auteur al vele jaren bezighoudt en haar proefschrift is het voorlopige resultaat van die interesse. Vanuit dit perspectief heeft de auteur een drietal (soorten) rechtsfiguren onderzocht (hierna ook aangeduid als ‘beschermingsfiguur’): (testamentair) bewind, certificering en trusts/als afgezonderd particulier vermogen kwalificerende rechtsfiguren.
Enerzijds is gekeken naar de vraag of een dergelijke langdurige splitsing tussen zeggenschap en belang civielrechtelijke mogelijk is, alsmede op welke wijze rekening gehouden kan worden met de bij de beschermingsfiguur betrokken belangen: (i) dat van de insteller, oftewel het doel van de scheiding van zeggenschap en belang, (ii) het belang van de (potentiele) rechthebbende en ten slotte (iii) het belang van de beheerder van het vermogen, dat zich onder meer uit in duidelijkheid over zijn rechten en verplichtingen.
Anderzijds is onderzocht in hoeverre een beschermingsfiguur toegepast kan worden zonder dat dit leidt tot minder gunstige fiscale gevolgen in vergelijking met de situatie waarin de beschermingsfiguur niet was toegepast. Voor zover sprake is van een minder gunstige fiscale positie, is tevens onderzocht of hiervoor een rechtvaardiging gevonden kan worden, bijvoorbeeld omdat sprake is van een (proportionele) anti-misbruikmaatregel, of dat sprake is van een fiscale belemmering. Waar volgens de auteur sprake is van een fiscale belemmering is een voorstel voor het wegnemen daarvan gedaan.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2021/7318.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin