Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het eenheidsbeginsel bij erfrechtelijke verkrijgingen en giften nader beschouwd (JBN 2021/9)

LinkedIn
16-03-2021 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. B.E. Reinhartz

Uit een uitspraak van de Hoge Raad uit 2017 lijkt te volgen dat een goed dat krachtens erfrecht wordt verkregen door een echtgenoot, altijd óf geheel in óf geheel buiten de gemeenschap moet vallen. Dit vanwege het eenheidsbeginsel in het goederenrecht. Of bestaan daarop toch uitzonderingen?
Om de vraag te beantwoorden of het niet denkbaar is dat een goed toch deels privé en deels gemeen wordt verkregen, is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen het oude (voor 2018 geldende) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (de beperkte gemeenschap) omdat er verschillen bestaan hoe aanbrengsten en verkrijgingen krachtens erfrecht en gift worden gekwalificeerd.
Het blijft een heel ingewikkelde materie, de combinatie van het oude dan wel het nieuwe art. 1:94 BW met het algemene goederenrecht, gemixt met uitsluitingsclausules en de regels van de zaaksvervanging. Desondanks is het noodzakelijk om een aantal casusposities te onderscheiden om tot een juiste kwalificatie van de ontvangen goederen te komen; ten eerste omdat de verschillende wegen verschillende uitkomsten hebben die in de advisering aan cliënten moeten worden meegenomen. Daarnaast moet bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap van de ontvanger immers steeds worden vastgesteld wat daartoe behoort (om nog maar te zwijgen over eventuele vergoedingsrechten waar ik slechts zijdelings aandacht aan heb besteed) en wat in de verdeling van die gemeenschap moet worden meegenomen. Een verantwoordelijke taak voor de daarbij betrokken juristen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2021/9.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin