Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Is een bewindvoerder verplicht een beroep te doen op de legitieme portie van de rechthebbende? (JBN 2021/12)

LinkedIn
16-03-2021 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Is een bewindvoerder verplicht een beroep te doen op de legitieme portie van de rechthebbende? Vele ouders met een kind met een beperking leggen zichzelf de keuze op hoe ze dat kind willen behandelen wanneer ze hun nalatenschap gaan regelen. Moet dit kind hetzelfde krijgen als de andere kinderen of moet het dat juist niet krijgen, omdat hij toch al een Wajong-uitkering krijgt of moet hij misschien wel iets, maar minder dan de andere kinderen, krijgen. Het hof Den Bosch worstelde in zijn uitspraak van 14 mei 2020 duidelijk ook met deze vraag. Bijzonderheid hierbij was nog wel dat het niet de andere kinderen waren die van een eventuele onterving zouden profiteren, maar de langstlevende partner.
In de meeste uitspraken van kantonrechters wordt een verzoek tot berusting in de onterving afgewezen. De afwijzing is gerechtvaardigd vanwege het feit dat de kantonrechter bij zijn afweging kijkt naar het belang van de persoon die in de onterving berust, en een onterving is natuurlijk nooit in diens belang. De vraag die daarbij speelt is natuurlijk ook wat onder diens belang verstaan moet worden. Is dat het feit dat de beschermde persoon door de berusting in de onterving niet benadeeld wordt of is dat niet voldoende? Moet gekeken worden naar het saldo van de bankrekening dat hoger is bij een beroep op de legitieme (dus in zijn belang) en lager als daar geen beroep op wordt gedaan (dus niet in zijn belang)? Per situatie moet gekeken moet worden of er toestemming om te berusten in de onterving moet worden verleend. Daarbij moet bedacht worden dat het om dwingend recht gaat, dat in zijn algemeenheid niet op grond van de omstandigheden (redelijkheid en billijkheid) opzij gezet kan worden. Estateplanning en sociale wetgeving spelen op de achtergrond natuurlijk wel een rol. Maar waar het hier volgens de auteur om gaat zijn twee dingen:

  • het belang van de persoon met de beperking; en
  • het dwingende recht dat zijn belang beschermt.

Binnen deze grenzen dient het evenwicht gevonden te worden.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2021/12.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin