Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Fideicommissaire legaten, lasten en giften (WPNR 2011/6902)

LinkedIn
20-10-2011 | Categorie: Literatuur

Mr. R.E. Brinkman

De auteur bespreekt in deze bijdrage de rechtsposities van de bezwaarde en de verwachter bij fideïcommissaire (sub)legaten, lasten en giften. De opbouw van het artikel is als volgt: eerst worden enkele algemene opmerkingen gemaakt. Daarna gaat de auteur in op de vormgeving van een fideïcommis bij een legaat, kijkt hij naar de kwalificatie van het recht van de verwachter (sub)legataris en behandelt hij de fideïcommissaire gift en last. Vervolgens wordt gekeken waarom het van belang kan zijn dat de verwachter (sub)legataris aanvaardt (of verwerpt), wanneer dit moet of kan, wat de consequenties daarvan zijn en of de aanvaarding uitdrukkelijk of stilzwijgend moet of kan plaatsvinden. Het artikel wordt afgesloten met een conclusie.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin