Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Hoe hoog mag de rente zijn? (FTV 2021/13)

LinkedIn
30-04-2021 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. N.C.G. Gubbels

De vraag welke rente vanuit fiscaal oogpunt aanvaardbaar is, is in verschillende situaties voor de estateplanningspraktijk van belang. In dit podium besteedt de auteur aandacht aan de zogenoemde familiebanklening en de papieren schenking.
Anders dan voor de familiebanklening is bij een papieren schuldigerkenning de hoogte van de rente die kan worden afgesproken zonder fiscale gevolgen in mijn ogen duidelijk. Een lagere rente dan 6% leidt bij overlijden tot toepassing van art. 10 SW en een hogere rente leidt bij de huidige rentestand in beginsel tot een schenking. Bij de familiebanklening dient voor de hoogte van de fiscaal aanvaardbare rente te worden aangesloten bij de rente die het kind bij een onafhankelijke derde zou moeten betalen. Dit is voor de schenkbelasting alleen anders indien er sprake is van een direct opeisbare lening. Als de zakelijke rente lager is dan 6%, zit het kind in een onmogelijke spagaat. Voor de inkomstenbelasting moet in zo’n geval worden aangesloten bij de zakelijke rente terwijl een rente van 6% zou moeten worden afgesproken om mogelijke gevolgen voor de schenkbelasting te voorkomen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2021/13.

 

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin