Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Eerst de hypotheekrente vooruitbetalen en dan overlijden (FBN 2021/25)

LinkedIn
31-05-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. A.C.M. de Vries en mr. J. Kroonenberg

Op het sterfbed zijn fiscale voordelen te behalen. Een van de bekendste is een schenking voor de eigen woning. Deze is immers uitgezonderd voor de 180-dagenregeling van art. 12 SW. Ook het vooruitbetalen van de hypotheekrente op de dag van overlijden kan leiden tot een fiscaal voordeel. Dit is bevestigd in een arrest van de Hoge Raad van begin dit jaar dat centraal staat in deze bijdrage.
Rente die wordt betaald op een eigenwoningschuld komt in aanmerking voor aftrek in de inkomstenbelasting. Art. 3.120 Wet IB 2001 regelt welke (rente)kosten kunnen worden afgetrokken. In de leden 3 en 4 is een regeling opgenomen met betrekking tot vooruitbetaalde rente over een jaargrens heen. Op grond van deze temporiseringsregels oordeelt de Hoge Raad dat de op het sterfbed vooruitbetaalde rente die geen betrekking heeft op het volgende jaar ook kan worden afgetrokken. De praktijk kan – zolang de wet niet wordt aangepast – een nieuw instrument in de (akte)tas stoppen om te zorgen dat een toekomstige erflater fiscaal zo voordelig zijn of haar ogen voorgoed kan sluiten. Maar doordat het vooruitbetalen van hypotheekrente niet bij alle banken mogelijk is, zal de toepassing in de praktijk hierdoor beperkt zijn.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2021/25.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin