Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Kwijtschelding erfbelasting bij overdracht cultuurgoed en toepassing wettelijke verdeling (FBN 2021/24)

LinkedIn
31-05-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. R.J. Nieuwland

Recentelijk is een beleidsbesluit verschenen waarin de staatssecretaris van Financiën goedkeurt dat de kunstregeling van art. 67 lid 3 SW ook kan worden toegepast voor de verkrijging van onderbedelingsvorderingen door kinderen op grond van een wettelijke verdeling of een ouderlijke boedelverdeling.
De kwijtscheldingsregeling is een bijzondere regeling die zowel interessant kan zijn voor Nederlandse musea (bruikleen van cultuurgoederen) als voor de verkrijger (kwijtschelding van erfbelasting, geen veilingcommissie). De regeling is van belang voor het notariaat en iedere (kandidaat-)notaris die een nalatenschap afwikkelt, dient op z’n minst het bestaan van de regeling te kennen en deze te melden aan de erfgenamen/legatarissen. Het is voor de praktijk waardevol dat de staatssecretaris van Financiën in het Besluit duidelijkheid heeft gegeven omtrent de toepassing van de kwijtscheldingsregeling en de wettelijke verdeling. Nog los van de vraag of de wettelijke verdeling vaak wordt toegepast in nalatenschappen waarvan cultuurgoederen deel uitmaken, worden het (keuze-)legaat tegen inbreng, de quasi-wettelijke verdeling en het vruchtgebruiktestament niet genoemd in gemeld Besluit. Omdat de goedkeuring zich daarover niet uitlaat, adviseert de auteur tijdig vooroverleg te plegen met de Belastingdienst als een eigenaar van daarvoor in aanmerking komende voorwerpen een testament wil opstellen met een andere erfrechtelijke regeling.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2021/24.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin