Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Een aflossingsclausule in een levenstestament (JBN 2021/18)

LinkedIn
30-04-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. H.J. de Jonge

Aanleiding voor het schrijven van dit artikel vormt de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 4 september 2020. In deze zaak wijst de kantonrechter op het nut van een levenstestament om over te kunnen gaan tot het vervroegd uitkeren van kindsdelen (dat wil zeggen: zonder dat zich een opeisbaarheidsgrond voordoet). Verder gaat de auteur in op art. 1:441 lid 2 BW, de Aanbevelingen Meerderjarigenbewind over vervroegd uitkeren van kindsdelen en het belang van vorenstaande uitspraak voor de notariële praktijk.
In deze uitspraak benadrukt de kantonrechter het nut van een aflossingsclausule in een levenstestament. Een dergelijke bepaling creëert bewustwording bij de gevolmachtigde. Mocht tot onverplichte aflossing worden overgegaan, dan is het van belang dat de verkrijger zich bewust is van fiscale gevolgen (een eventueel schenkingselement en het vervallen van de defiscalisering). Om een schenkingselement te voorkomen, kan ervoor gekozen worden om niet meer te betalen dan de waarde in het economisch verkeer van de vordering, m.a.w. de vordering af te kopen in plaats van af te lossen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2021/18.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin