Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Groot-aandeelhouder en periodiek verrekenbeding (WPNR 2011/6902)

LinkedIn
20-10-2011 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. M.J.A. van Mourik

Periodieke verrekenbedingen zien veelal op de verrekening van inkomsten of van inkomsten uit arbeid. In beginsel omvatten beide uitdrukkingen winst uit onderneming, ook al is dat niet met zoveel woorden aangeduid. De uitleg van de desbetreffende bepaling kan tot een andere uitkomst voeren. Het is wenselijk dat huwelijkse voorwaarden nadere informatie verschaffen omtrent hetgeen zoal onder inkomsten (uit arbeid) moet worden begrepen. Drijft een echtgenoot zijn onderneming door middel van een BV, dan mag zulks in beginsel niet tot gevolg hebben dat de winst uit onderneming buiten de verrekening blijft. Formeel behoort deze winst tot het vermogen van de rechtspersoon. Door de waardestijging van de aandelen komt deze indirect ten goede aan de aandeelhouder. Als de zeggensmacht toereikend is kan hij over de voor uitkering vatbare winst beschikken, bijvoorbeeld door deze als dividend uit te keren. BV en groot-aandeelhouder kunnen worden vereenzelvigd. Deze bijdrage gaat over verrekening van niet uitgekeerde winst van een BV waarin een echtgenoot overwegende zeggensmacht heeft.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin