Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903

De uitzonderingen van artikel 4:60 BW (WPNR 2021/7331)

LinkedIn
01-07-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. H.J. de Jonge

In dit artikel wordt art. 4:60 BW aan een nadere beschouwing onderworpen. Deze bepaling geeft enkele uitzonderingen op het bevoordelingsverbod van art. 4:62 lid 1 juncto 4:58 en 4:59 BW. Art. 4:60 sub a BW noemt enkele (objectiveerbare) randvoorwaarden, maar de invulling van deze voorwaarden is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De testateur en daarmee de notaris heeft, bij het opstellen van een uiterste wilsbeschikking, baat bij duidelijkheid over de toepassing van art. 4:60 BW. Bij de boedelafwikkeling is - onder meer om procedures te voorkomen - rechtszekerheid eveneens wenselijk.
Art. 4:60 BW geeft de mogelijkheid om onaantastbaar te testeren ten voordele van enkele uitgesloten personen. Op deze manier kan recht worden gedaan aan erflaters laatste wil. Kiest hij voor het opnemen van een legaat strekkende tot vergelding van bewezen diensten, dan is het wenselijk te bepalen dat het betreffende legaat tot vergelding van bewezen diensten strekt. De wet en rechtspraak geven ruimte bij het bepalen van de omvang van het legaat. Verschenen rechtspraak geeft een denkrichting hoe de omvang van een dergelijk legaat vastgesteld kan worden. In een concreet geval lijkt het de auteur wenselijk dat de notaris (in zijn dossier) vastlegt hoe de omvang van het legaat is vastgesteld.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel WPNR 2021/7331.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin