Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Bewind als beschermingsconstructie (KWEP 2021/8)

LinkedIn
13-08-2021 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

De auteur zal in dit artikel de onmisbaarheid van het bewind proberen aan te tonen door enerzijds het bewind met de daaraan verbonden mogelijkheden te beschrijven en anderzijds in kaart te brengen dat er mogelijkheden zijn om het bewind in stand te houden zonder dat de legitieme daar een spelbreker is.
Het kan wenselijk zijn zeggenschap en financieel belang te scheiden. Hoe dat kan gebeuren heeft Arianne de Leeuw in haar proefschrift beschreven. De auteur maakt daar een kanttekening bij. Vanuit civielrechtelijk oogpunt bekeken vormt het bewind van afdeling 4.5.7 BW een goede mogelijkheid om een rechthebbende tegen onverhoedse en onverstandige handelingen met betrekking tot geschonken of geërfd vermogen te beschermen. Certificering is eveneens een goede, maar niet de enige optie. Aan beide constructies kleven (in de praktijk kleine) grotendeels gelijke bezwaren.
Van geval tot geval zal bekeken moeten worden welke figuur gekozen moet worden en soms kan het wenselijk zijn zowel voor bewind als certificering te kiezen.

Wanneer u een abonnement heeft op KWEP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel KWEP 2021/8.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin