Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Rechtsvragen rondom trusts, Privatstiftungen en de legitieme (KWEP 2021/9)

LinkedIn
13-08-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. H.M.C. Duin

In 2020 wees de Hoge Raad arrest in een zaak waar een Liechtensteinse Privatstiftung onderdeel van uitmaakt. Uit deze zaak zijn rechtsvragen rondom de legitieme te destilleren die van belang zijn voor de estateplanningspraktijk. In dit artikel komt aan bod of (i) overboekingen naar een Privatstiftung giften zijn in de zin van art. 4:67 BW, en (ii) de waarde van rechten van begunstigden moet worden meegeteld bij de berekening van de legitimaire massa (art. 4:65 BW). In de praktijk kunnen deze vragen niet alleen rijzen in de context van een Privatstiftung, maar ook bij trusts. Doordat het Nederlandse recht trust noch Privatstiftung kent, heeft de Nederlandse wet lacunes op het gebied van de genoemde vragen.
De inbreng van vermogen in een trust of Privatstiftung kwalificeert bij beide figuren niet als gift. Het recht van de begunstigde van een entiteit kan wel als gift kwalificeren. Daardoor ontstaat een verschil in bescherming van de legitimaris bij enerzijds discretionary trusts,en op vergelijkbare wijze ingerichte Privatstiftungen, en anderzijds entiteiten waarbij de begunstigden wel rechten hebben. Dit verschil is volgens de auteur niet goed te rechtvaardigen. Het verschil in behandeling kan worden ondervangen door de inbreng van vermogen in een discretionary trust, en op vergelijkbare wijze ingerichte Privatstiftungen, gelijk te stellen aan een gift. Het is mogelijk om de inbrenghandeling in de rechtspraak aan een gift gelijk te stellen. Wetgeving op dit gebied is echter te prefereren, omdat er in de door de auteur voorgestelde buitenwettelijke oplossing een verschil zit tussen de behandeling van structuren waaraan begunstigden rechten ontlenen en entiteiten waarbij er slechts verwachters zijn. Een uniforme behandeling van de inbreng in buitenlandse entiteiten zou de duidelijkheid ten goede komen. Idealiter zou de inbrenghandeling in alle entiteiten aan een gift worden gelijkgesteld, waarbij – om dubbeltellingen te voorkomen – ook zal moeten worden geregeld dat rechten van begunstigden niet meer als gift worden gezien binnen de regeling van de legitieme.

Wanneer u een abonnement heeft op KWEP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel KWEP 2021/9.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin