Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Gesplitste aankoop en de heffing ex art. 10 SW 1956 (FTV 2011/43)

LinkedIn
21-10-2011 | Categorie: Literatuur

Mr. C.J.M. Martens

Indien de ene partij van een derde het recht van vruchtgebruik van een vermogensbestanddeel verkrijgt en een andere partij gelijktijdig van die derde de bloot eigendom verwerft, wordt gesproken van een gesplitste aankoop. In deze bijdrage behandelt de auteur de gevolgen voor de heffing van erfbelasting ingeval sprake is van een gesplitste aankoop door ouder (vruchtgebruiker) en kind (bloot eigenaar) en de ouder vervolgens overlijdt. Wordt het kind dan belast op basis van art. 10 Succ.w.? Zo ja, wat is in dat geval de omvang van de te belasten verkrijging? Op deze vragen geeft de auteur in deze bijdrage antwoord. Ook gaat zij in op de vraag of reparatie tijdens leven van de ouder, ter voorkoming van de heffing van erfbelasting, een optie is. De gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting tijdens de bezitsperiode worden in deze bijdrage buiten beschouwing gelaten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin