Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Gesplitste aankoop en de heffing ex art. 10 SW 1956 (FTV 2011/43)

LinkedIn
21-10-2011 | Categorie: Literatuur

Mr. C.J.M. Martens

Indien de ene partij van een derde het recht van vruchtgebruik van een vermogensbestanddeel verkrijgt en een andere partij gelijktijdig van die derde de bloot eigendom verwerft, wordt gesproken van een gesplitste aankoop. In deze bijdrage behandelt de auteur de gevolgen voor de heffing van erfbelasting ingeval sprake is van een gesplitste aankoop door ouder (vruchtgebruiker) en kind (bloot eigenaar) en de ouder vervolgens overlijdt. Wordt het kind dan belast op basis van art. 10 Succ.w.? Zo ja, wat is in dat geval de omvang van de te belasten verkrijging? Op deze vragen geeft de auteur in deze bijdrage antwoord. Ook gaat zij in op de vraag of reparatie tijdens leven van de ouder, ter voorkoming van de heffing van erfbelasting, een optie is. De gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting tijdens de bezitsperiode worden in deze bijdrage buiten beschouwing gelaten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin