Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Rechten en verplichtingen van erfrechtelijke functionarissen (FTV 2021/43)

LinkedIn
29-12-2021 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. J.W.A. Biemans

In het erfrecht wordt steeds meer geprocedeerd. Van de drie of vier grotere thema’s die in de erfrechtelijke Notamails zijn te ontwaren (waaronder de geldigheid van testamenten en de positie van erfrechtelijke schuldeisers, zoals legatarissen en legitimarissen) richt deze bijdrage zich op de rechtspraak inzake de rechten en verplichtingen van de functionarissen die bij de afwikkeling van de nalatenschap zijn betrokken. Aan de hand van diverse erfrechtelijke uitspraken gaat de auteur nader in op de positie van de (boedel)notaris, de beheerder als bedoeld in art. 4:191 lid 2 BW, de testamentair bewindvoerder en de vereffenaar.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2021/43.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin