Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De verzorgingsvruchtgebruiken van de (ogenschijnlijk) ‘verzorgd’ achtergelaten langstlevende echtgenoot (FTV 2021/37)

LinkedIn
15-12-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman

In de praktijk komt het, met name in tweede of verdere relaties met kinderen uit een of meer eerdere relaties, maar ook bij ‘oude gevallen’, geregeld voor dat de erflater zijn echtgenoot (onder wie ook te verstaan: geregistreerd partner) de wettelijke verdeling heeft onthouden, of zelfs het erfgenaamschap. De erflater die zijn echtgenoot toch verzorgd wil nalaten, zoekt dan naar andere vormen van verzorging. De vraag komt op of de langstlevende echtgenoot genoegen moet nemen met de door de erflater geregelde vorm van verzorging. De verzorgingsvruchtgebruiken van art. 4:29 en 4:30 BW zouden namelijk aan de door de erflater bedachte vorm van verzorging in de weg kunnen staan. In dit artikel neemt de auteur, met het oog op de verzorgingsvruchtgebruiken, twee soorten testamenten onder de loep. Het betreft (a) een testament, waarin de erflater zijn echtgenoot tot enig erfgenaam benoemt, onder de verplichting om (al dan niet na een bepaalde termijn) legaten aan zijn kinderen uit te keren van goederen of geldsommen en (b) een testament, waarin de erflater zijn echtgenoot onterft, een vruchtgebruiklegaat van de woning, inboedel en/of andere goederen aan de langstlevende vermaakt en zijn kinderen tot erfgenamen benoemt.
Waar erfrechtelijke adviseurs bij de onterving van de langstlevende echtgenoot direct alarmbellen horen rinkelen en stilstaan bij de aanspraken op de verzorgingsvruchtgebruiken, vraagt de auteur in dit artikel aandacht voor meer verscholen situaties waarin de verzorgingsvruchtgebruiken kunnen spelen. Namelijk bij testamenten waarin op het eerste gezicht alles goed geregeld lijkt voor de langstlevende (als erfgenaam of vruchtgebruiker). Hij staat stil bij de nodige valkuilen en vragen die opkomen, in de hoop daarmee handvatten aan de praktijk te hebben geven.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2021/37.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin