Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het stelsel van de Nederlandse erfbelasting: bestaat er een weg naar een meer leefvormneutraal stelsel? (FTV 2021/31)

LinkedIn
31-10-2021 | Categorie: Literatuur

B.J.E. Heijligers LLB

In dit artikel staat de vraag centraal op welke manier de huidige Successiewet het beste meer leefvormneutraal kan worden ingericht. De afgelopen periode hebben verschillende verkiezingsprogramma’s van politieke partijen weer volop in de belangstelling gestaan. In enkele van deze programma’s wordt gepleit om de huidige Successiewet meer leefvormneutraal in te richten, waar verschillende partijen verschillende manieren voorstaan om dat te bewerkstelligen. Het zijn echter niet enkel de politieke partijen die een hervorming van de erfbelasting op de agenda hebben staan. Zo heeft de staatssecretaris van Financiën op 18 mei 2020 het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit pakket omvat een omvangrijk aantal stukken bouwstenen waarin suggesties worden gedaan om het belastingstelsel te verbeteren en te vereenvoudigen, ook op het gebied van de Successiewet. Zo wordt onder andere voorgesteld om een algemene vrijstelling voor alle verkrijgers in te voeren. De huidige maatschappelijke samenleving vraagt om een andere inrichting van de vrijstellingen, tarieven en het partnerbegrip. Verschillende mogelijkheden om meer leefvormneutraliteit te bereiken worden besproken.
Concluderend stelt de auteur dat een meer leefvormneutraal stelsel van erfbelasting kan worden bereikt door middel van het invoeren van een algemene vrijstelling voor alle verkrijgers in combinatie met een verhoogde vrijstelling voor partners. Dit voorstel zal niet enkel leiden tot meer leefvormneutraliteit, maar ook tot een hogere acceptatiegraad van de erfbelasting en een meer eenvoudige uitvoering daarvan.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2021/31.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin