Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Waarderen van familiebedrijven in de context van crisis (FTV 2021/29)

LinkedIn
30-09-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. A.N. Labohm, dr. M.J.R. Broekema en prof. dr. J.A.A. Adriaanse

Het waarderen van een familiebedrijf is in een stabiele economische situatie al complex, laat staan als er sprake is van een economische crisis als gevolg van corona in combinatie met een huwelijkscrisis van de ondernemer. Gangbare, op economische grondslagen gebaseerde waarderingsmethodes voor de waardering van een onderneming zijn in een crisissituatie kwetsbaar omdat er onvoldoende inzicht is in hoe de economie zich in een bepaalde branche gaat ontwikkelen. Het waarderen van een familiebedrijf is verder ook nog zeer specifiek, waarbij objectieve, subjectieve en emotionele factoren een rol spelen. In dit artikel belichten de auteurs enkele economische en juridische aspecten van waardering in het perspectief van crisis. Aan de hand van een voorbeeld geven zij inzicht in de grote verschillen in waarde die kunnen ontstaan wanneer een familiebedrijf op basis van de DCF-methode wordt gewaardeerd. Aandachtspunten worden geformuleerd over hoe om te gaan met waarderen in de context van een crisis.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2021/29.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin