Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Overlijden gehuwde partner, de samenwonende derde en fiscaal partnerschap (FBN 2021/56)

LinkedIn
30-11-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. A.C.M. de Vries

Het zijn van partners voor de Successiewet heeft diverse fiscale gevolgen. Enerzijds kan een partner profiteren van het verlaagde tarief en een ruime vrijstelling. Anderzijds kunnen ook bepaalde fictiebepalingen van toepassing worden. Gehuwden en geregistreerd partners worden als fiscale partners aangemerkt. Ook ongehuwde samenwoners met of zonder notarieel samenlevingscontract kunnen kwalificeren als fiscale partners, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. In dit artikel worden twee rechtbankuitspraken behandeld waarin de voorwaarde centraal stond dat ongehuwde samenwoners zonder notarieel samenlevingscontract ten minste vijf jaar op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.
In een situatie waarin twee gehuwden al meer dan vijf jaar samenwonen met een derde zonder dat een notarieel samenlevingscontract is gesloten en een van de gehuwden overlijdt, dan kwalificeren naar de mening van de auteur de twee overgebleven en ongehuwde samenwoners na zes maanden als fiscaal partner voor de erfbelasting. Het feit dat de voorwaarde voor partnerschap van een notarieel samenlevingsovereenkomst wordt vervangen door ten minste vijf jaar op hetzelfde adres in de basisregistratie personen te staan ingeschreven, verlengt de termijn niet. De referentieperiode die geldt voor ongehuwde samenwoners wordt uitsluitend bepaald door het tweede lid en die is dus voor de erfbelasting zes maanden. Het oordeel van rechtbank Gelderland dat een termijn van vijf jaar geldt, is in de ogen van de auteur onjuist dan wel onvoldoende onderbouwd. Tegen de uitspraak is hoger beroep ingesteld. Hopelijk zet het hof de zaak recht, of onderbouwt op overtuigende wijze waarom een termijn van vijf jaar moet gelden. Mochten partijen iedere onzekerheid willen wegnemen, dan staat het hen vrij toch een notarieel samenlevingscontract te sluiten.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2021/56.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin