Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Meer duidelijkheid omtrent hoogte van de rente bij een lening bij een familiebank (FBN 2021/42)

LinkedIn
30-09-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. J. Kroonenberg en drs. P.A.D. Fransen

Naar aanleiding van een WOB-verzoek in 2021 heeft minister Hoekstra in het Besluit Wob-verzoek beleid en uitvoering familiebank toelichting gegeven omtrent het bepalen van de zakelijke rente bij een geldverstrekking ten behoeve van een eigen woning door een familiebank. Met familiebank bedoelen de auteurs hier een geldverstrekking tussen familieleden. In de meeste gevallen zijn het de ouders die een lening verstrekken aan hun kind. Er zijn meerdere redenen waarom er door de ouders aan hun kinderen wordt uitgeleend. In dit artikel beperken de auteurs zich tot de fiscale aspecten aangaande de hoogte van de te bedingen rente.
Omdat de komende jaren de aftrek van de hypotheekrente in de inkomstenbelasting verder verlaagd wordt en daarmee het fiscale voordeel van een hoge rente bij een familielening verder afneemt, zal er minder behoefte zijn aan hoge rentes bij leningen tussen ouders en kinderen. Dat betekent echter niet dat de discussie over de hoogte van de rente die in rekening gebracht mag worden, zal verdwijnen. De hoop was dat de geopenbaarde stukken meer inzicht zouden geven in de mogelijkheden. Helaas blijkt de handreiking weinig concrete handvatten te bieden. De handreiking maakt vooral duidelijk dat er moet worden aangesloten bij het tarief van een hypothecaire lening bij een externe financier en dat dat mag worden verhoogd voor zover de geldverstrekker extra risico loopt. Helaas worden er geen concrete / gekwantificeerde percentages genoemd die daarbij in aanmerking mogen worden genomen. Het enige echt tastbare percentage blijkt 0,2% te zijn, de opslag die geaccepteerd wordt als vergoeding voor overige rechten en plichten. De discussie of een overeengekomen rente zakelijk is zal dan ook blijven omdat voorwaarden en feitelijke omstandigheden per familielening (en per dga – bv lening) zullen verschillen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2021/42.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin