Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De afwikkeling van een nalatenschap en verjaring (JBN 2021/52)

LinkedIn
29-12-2021 | Categorie: Literatuur

Mr. P.C. van Es

Een legataris die pas twintig jaar na het overlijden van de erflater op de hoogte raakt van het aan hem gemaakte legaat stuit op de objectieve verjaringstermijn van art. 3:306 BW. HR 23 april 2021 biedt in zo’n geval weinig ruimte voor een beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. In de zaak die heeft geleid tot het arrest spelen twee interessante verjaringskwesties die betrekking hebben op de afwikkeling van een nalatenschap. De een ziet op een zich in de boedel bevindende verjaarde vordering op een van de erfgenamen en de ander op legaten die niet zijn uitgekeerd binnen twintig jaar na het opeisbaar worden ervan. Het arrest wordt in dit artikel besproken en er wordt tevens ingegaan op de ambtsplichten die de notaris jegens de legataris heeft. Ook een andere verjaringskwestie komt aan de orde.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2021/52.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin